Verksamheten

Grunden för verksamheten är service åt föräldrarna och omsorg, omvårdnad, trygghet och utveckling för barnen.

Bullerbyns förskola har plats för 41 barn och det är 8 anställda.
På Villekulla går 17 barn i åldern 1-3 år,
på Lönneberga går 12 barn i åldern 3-4 år och på Junibacken går 12 barn i åldern 5 år.

Verksamheten bygger på att barnen deltar utifrån ålder och mognad.

Bullerbyns förskola erbjuder ett lekfullt lärande där alla barn får känna att de lyckas. På förskolan bedrivs en  pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i Läroplan för förskolan (Lpfö18) och andra antagna mål och riktlinjer för förskolan.

Om du har några funderingar eller vill besöka oss, är du välkommen att höra av dig till oss!

Alla barn som är inskrivna på Bullerbyns förskola är försäkrade via Uppsala Kommuns försäkring.

Bullerbyns förskola

Brandstationsvägen 3
740 10 Almunge

© 2018 C Företaget

öppettider

06.00-17.30 (Mån-Fre)

KONTAKT

bullerbyn@cforetaget.se

Telefon
0700-592227

Villekulla
0728-57 40 10

Lönneberga
0728-57 40 11

Junibacken
0739-871196

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se