Arbetssätt

Bullerbyns förskola erbjuder ett lekfullt lärande där alla barn får känna att de lyckas.
På förskolan bedrivs en pedagogisk verksamhet med utgångspunkt från ”Läroplan för förskolan”, Lpfö18.

Vi lyssnar, observerar och dokumenterar hur barnen leker, arbetar och tänker.
Det vi ser och hör ligger till grund för hur vi arbetar med barnen. Då kan vi utmana med nya tankar och material för att locka fram det kreativa och skapande, som finns hos alla barn!

  • Barn är nyfikna och vill lära sig saker.
  • De kan mycket utifrån sina egna erfarenheter.
  • De har olika tankar och teorier om världen och olika företeelser.
  • Barn lär sig bäst när de är engagerade, förundrade, nyfikna och aktiva.
  • Barn söker kunskap och det är vårt uppdrag i förskolan att utmana deras tankar och teorier.

 

Bullerbyns förskola

Brandstationsvägen 3
740 10 Almunge

© 2018 C Företaget

öppettider

06.00-17.30 (Mån-Fre)

KONTAKT

bullerbyn@cforetaget.se

Telefon
0700-592227

Villekulla
0728-57 40 10

Lönneberga
0728-57 40 11

Junibacken
0739-871196

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se