Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola ligger på Brandstationsvägen 3 i Almunge. Förskolan har tre avdelningar: Villekulla 1-3 år, Lönneberga 3-4 år och Junibacken 5 år. Bullerbyns förskola erbjuder ett lekfullt lärande där alla barn får känna att de lyckas. På förskolan bedrivs en pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i Läroplan för förskolan (Lpfö18) och andra antagna mål och riktlinjer för förskolan. Lunchen serveras av förskolans kock Caroline.  Bullerbyn drivs av C Företaget Barnomsorg Bull på entreprenad av Uppsala kommun.

Bullerbyns

förskola

Bullerbyns förskola ligger på Brandstationsvägen 3 i Almunge. Förskolan har tre avdelningar: Villekulla 1-3 år, Lönneberga 3-4 år och Junibacken 5 år. Bullerbyns förskola erbjuder ett lekfullt lärande där alla barn får känna att de lyckas. På förskolan bedrivs en pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i Läroplan för förskolan (Lpfö18) och andra antagna mål och riktlinjer för förskolan. Lunchen serveras av förskolans kock Caroline.  Bullerbyn drivs av C Företaget Barnomsorg Bull på entreprenad av Uppsala kommun.

Öppettider

06.30-17.30 (Mån-Fre) Om man behöver omsorgstid från kl.06.00 kan man ansöka om det, prata med pedagogerna.

Kontakt

Villekulla: 072-857 40 10
Lönneberga: 072-857 40 11
Junibacken: 073-987 11 96
Kontor: 070-059 22 27

Uppsägning av plats
på förskola

Du måste skriftligen säga upp
ditt barns plats i förskola.

Läroplan för förskolan

Våra pedagogiska verksamheter använder
LPFÖ 18 som styrdokument.

Ansökan om förändring
i kontrakterad tid

Ändringar bör meddelas förskolan 4 veckor
innan ändringen träder i kraft.

Information

Information

Arbetssätt

Vi lyssnar, observerar och dokumenterar hur barnen leker, arbetar och tänker. Det vi ser och hör ligger till grund för hur vi arbetar med barnen. Då kan vi utmana med nya tankar och material för att locka fram det kreativa och skapande, som finns hos alla barn!

Besök oss

Funderar du på att söka plats på förskolan eller är intresserad av hur vi arbetar är du välkommen att höra av dig till oss och boka in ett besök. Du kan även besöka oss om du redan har barn på förskolan. Prata med en pedagog på avdelningen så kan ni tillsammans komma överens om en dag/del av dag som passar för er och verksamheten på förskolan.

Köket

På Bullerbyn serveras frukost, lunch samt mellanmål. Till lunch får vi god mat som förskolans kock Caroline lagar. Vi använder i största möjliga mån råvaror och produkter som är ekologiska.

Kontakta oss

Adress
Brandstationsvägen 3
740 10 Almunge

VISA KARTA

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se