Introduktion

Grunden för verksamheten är service åt föräldrarna och omsorg, omvårdnad, trygghet och utveckling för barnen.

Bullerbyns förskola har plats för 48 barn och vi är 11 anställda.
På Lillgården går 7 barn mellan 1-2 år, på Mellangården går 17 barn i åldern 2-3 år och
på Storgården går 20 barn mellan 3-5 år.

Verksamheten bygger på att barnen deltar utifrån ålder och mognad.

Läs mer