Verksamheten

Grunden för verksamheten är service åt föräldrarna och omsorg, omvårdnad, trygghet och utveckling för barnen.

Bullerbyns förskola har plats för 48 barn och det är 13 anställda.
På Saltkråkan går 10 barn mellan 1-2 år, på Villekulla går 14 barn i åldern 2-3 år,
på Junibacken går 12 barn mellan 3-5 år och på Lönneberga går 12 barn mellan 3-5 år.

Verksamheten bygger på att barnen deltar utifrån ålder och mognad.

Bullerbyns förskola erbjuder ett lekfullt lärande där alla barn får känna att de lyckas. På förskolan bedrivs en  pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i Läroplan för förskolan (Lpfö98/10) och andra antagna mål och riktlinjer för förskolan.

Om du har några funderingar eller vill besöka oss, är du välkommen att höra av dig till oss!

Alla barn som är inskrivna på Bullerbyns förskola är försäkrade via Uppsala Kommuns försäkring.

Bullerbyns förskola

Brandstationsvägen 3
740 10 Almunge

© 2018 C Företaget

öppettider

06.00-17.30 (Mån-Fre)

KONTAKT

bullerbyn@cforetaget.se

Telefon
0728-57 40 10, 0174-27 00 84

Saltkråkan
0728-57 40 11

Villekulla
0728-57 40 10

Junibacken & Lönneberga
0728-57 40 12

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se